Agencija iFinance Beograd zaključila je Ugovor o poslovnoj saradnji sa Sberbank Srbija i time omogućila svojim kupcima nepokretnosti mogućnost apliciranja za dobijanje stambenog kredita iz ponude Sberbank Srbija pod najpovoljnijim uslovima koji su definisani poslovnom politikom Banke.

Svi naši klijenti koji budu odlazili u banku po preporuci Agencije iFinance imaju prioritet u obradi zahteva, što znači da se realizacija kredita obavlja u najkraćem vremenskom roku, a nakon dostavljanja kompletne dokumentacije od strane klijenta i/ili Agencije.

Sberbank Srbija u svojoj ponudi ima sledeće modele stambenih kredita:

Stambeni krediti i krediti za rekonstrukciju

Stambeni krediti – ključ od stana za 10 dana

Stambeni kredit – specijalna ponuda za kupovinu stambenih nepokretnosti