credit_agricole-logo

Agencija iFinance Beograd zaključila je Ugovor o poslovnoj saradnji sa Credit Agricole Bank Srbija i time omogućila svojim kupcima nepokretnosti mogućnost apliciranja za dobijanje stambenog kredita iz ponude Credit Agricole Bank Srbija pod najpovoljnijim uslovima koji su definisani poslovnom politikom Banke.

Svi naši klijenti koji budu odlazili u banku po preporuci Agencije iFinance imaju prioritet u obradi zahteva, što znači da se realizacija kredita obavlja u najkraćem vremenskom roku, a nakon dostavljanja kompletne dokumentacije od strane klijenta i/ili Agencije.

Credit Agricole Bank Srbija ima u ponudi sledeće modele stambenih kredita:

Stambeni kredit u RSD sa osiguranjem kod NKOSK

Stambeni kredit za rekonstrukciju i adaptaciju u RSD osiguran kod NKOSK

Stambeni kredit u EUR sa osiguranjem kod NKOSK

Stambeni kredit sa varijabilnom kamatnom stopom osiguran kod NKOSK