IMG_3223

Agencija iFinance Beograd zaključila je Ugovor o poslovnoj saradnji sa Societe Generale Bank Srbija i time omogućila svojim kupcima nepokretnosti mogućnost apliciranja za dobijanje stambenog kredita iz ponude Societe Generale Bank Srbija pod najpovoljnijim uslovima koji su definisani poslovnom politikom Banke.

Svi naši klijenti koji budu odlazili u banku po preporuci Agencije iFinance imaju prioritet u obradi zahteva, što znači da se realizacija kredita obavlja u najkraćem vremenskom roku, a nakon dostavljanja kompletne dokumentacije od strane klijenta i/ili Agencije.

Societe Generale Bank Srbija u svojoj ponudi ima sledeće modele stambenih kredita:

Stambeni kredit sa kombinovanom kamatom

Stambeni kredit sa varijabilnom kamatom

Refinansiranje stambenih kredita

Dinarski stambeni kredit