Agencija iFinance Beograd zaključila je Ugovor o poslovnoj saradnji sa OTP bankom Srbija ad Novi Sad i time omogućila svojim kupcima nepokretnosti mogućnost apliciranja za dobijanje stambenog kredita iz ponude OTP banke ad pod najpovoljnijim uslovima koji su definisani poslovnom politikom Banke.

Svi naši klijenti koji budu odlazili u banku po preporuci Agencije iFinance imaju prioritet u obradi zahteva, što znači da se realizacija kredita obavlja u najkraćem vremenskom roku, a nakon dostavljanja kompletne dokumentacije od strane klijenta i/ili Agencije.