aik banka

Agencija iFinance Beograd zaključila je Ugovor o poslovnoj saradnji sa AIK bankom i time omogućila svojim kupcima nepokretnosti mogućnost apliciranja za dobijanje jednog od modela stambenih kredita iz ponude AIK banke pod najpovoljnijim uslovima koji su definisani poslovnom politikom Banke.

Svi naši klijenti koji budu odlazili u banku po preporuci Agencije iFinance imaju prioritet u obradi zahteva, što znači da se realizacija kredita obavlja u najkraćem vremenskom roku, a nakon dostavljanja kompletne dokumentacije od strane klijenta i/ili Agencije.

AIK banka u svojoj ponudi ima sledeće modele stambenih kredita:

Stambeni kredit sa i bez osiguranja kod NKOSK-a

Stambena štedionica

Krediti za adaptaciju i rekonstrukciju stambenih objekata

Krediti za kupovinu poslovnog prostora