Agencija iFinance Beograd zaključila je Ugovor o poslovnoj saradnji sa NLB Komercijalnom bankom i time omogućila svojim kupcima nepokretnosti mogućnost apliciranja za dobijanje jednog od modela stambenih kredita iz ponude AIK banke pod najpovoljnijim uslovima koji su definisani poslovnom politikom Banke.

Svi naši klijenti koji budu odlazili u banku po preporuci Agencije iFinance imaju prioritet u obradi zahteva, što znači da se realizacija kredita obavlja u najkraćem vremenskom roku, a nakon dostavljanja kompletne dokumentacije od strane klijenta i/ili Agencije.

Stambeni krediti NLB Komercijalne banke