Na ovoj stranici možete pregledati zakonsku regulativu vezanu za promet i prodaju nekretnina, kao i pravnu dokumentaciju Agencije “iFinance” Beograd.

Zakonska regulativa:

Zakon o posredovanju u prometu nepokretnosti

Pravna dokumentacija za promet i prodaju nekretnina Agencija “iFinance” Beograd:

Opšti uslovi poslovanja Agencija iFinance

Ugovor o posredovanju iFinance – kupoprodaja

Ugovor o posredovanju iFinance – izdavanje

Procedura prilikom kupovine stana

Aktivnosti nakon kupovine nepokretnosti

Informacije o porezu na prenos apsolutnih prava, PDV-u, i oslobađanju od istih,  i neophodna dokumentacija i obrasci:

Porez na prenos apsolutnih prava

Povraćaj PDV-a

Obrazac PPI-2 – stari

Obrazac PPI-2 – novi

Obrazac PPI-4

Obrazac IKPS-PPAP

Obrazac IKPS – PDV

Obrazac RFN

Spisak javnih beležnika (notara):

Spisak javnih beležnika (notara)

Dokumentacija za Službu za katastar nepokretnosti:

Zahtev za upis nepokretnosti (fizička lica)

Zahtev za izdavanje kopije plana, prepisa posedovnog lista i lista nepokretnosti

Zahtev za upis hipoteke (fizička lica)